Paul Soete

SCHEPENCOLLEGE

Hier moeten wel woorden vallen … Het schepencollege, of college van burgemeester en schepenen,
bestuurt de stad. In Wallonië is dat het gemeentecollege. Niet te verwarren met onze gemeenteraad die
de schepenen aanstelt en de volgorde bepaalt van wie de burgemeester tijdens zijn afwezigheid vervangt.

Een schepen (een wethouder, un échevin, ein Schöffe, an alderman) scheept zich meestal in.
Van het werkwoord schepen, scheepte, gescheept. Nooit af. In het belang van de burger.
Verbrandt zijn schip niet achter zich. Schepen zijn blijkens hun constructie trouwens
bestemd om te drijven. Het schependom heeft daarom nood aan een schependam.
Om niet te verzinken in het vadems-diepe1  werk.

Die dam is … hun bureau. En nu begint pas echt het schaduwgevecht van woorden én foto’s.
Want wat is een bureau? Vooral … wat is de betekenis van de keuze van een bureau
(in de betekenis van schrijftafel) in een bureau (in de betekenis van kantoor)?
En bestaat er zoiets als een “bureau van betekenis”? (niet te verwarren met hét Bureau van Betekenis2 ).
En welke kenmerken zijn dan van zeewaardig belang voor een goed schepencollege-bureau?
Zelfs de beste dossiervreters hebben een houvast. Daarom dus dit vergelijkend bureau-onderzoek.

Uiteraard was daar fotogewijs een identiek perspectief voor nodig. Liefst op zijn grote-vogels … om duidelijk omvang, vorm, verhou-ding, kleur, positionering en inbedding te kunnen vergelijken.

En hier komt u – éindelijk! – zelf op de proppen.
Kijk. Kijk en vergelijk. En kijk nog `s.
Maak dan uw eigen conclusie.
Doe dat niet onbesuisd.
Succes.

 ___________________________________________________________________________________

(1)vademsdiep: woord teruggevonden in “Fragmenten uit de Reizen en Onderzoeken in Sumatra,
Gedaan op Last der Nederlandsch-Indische Regering, in de Jaren 1833 tot 1838”

(2) Het Bureau van Betekenis, een Nederlands expertisebureau voor talent- en leiderschapsontwikkeling
en teambuilding met behulp van … paarden