Paul Soete

ARCHIEF POLITIE

Ooit ‘s  – moedwillig of onbewust – een overtreding begaan? Achteraf te zwaar
voor je hoofd om dragen? Daarna krampachtig blijven vasthouden
aan dat oud schuldgevoel?  Zoiets spreekt meer dan boekdelen …

“Zand erover”, zou je kunnen zeggen. Al is het maar om er de oude inkt
in deze boeken mee te hebben kunnen drogen, want vloeipapier
was toen niet voorhanden.

Toch nog niet vergeten. Alles wordt kurkdroog bij- en bijeengehouden
in rimpelige wijkboeken, kantschriften en PV’s. Tot veel meer stof
zijn ze ondertussen niet teruggekeerd. Soms zelfs nog geraadpleegd.
En binnenkort ook zuurvrij bewaard.