Paul Soete

CULTUURBELEID

CULTUURBELEID

Lees je graag over Oostende? Of ga je liever naar een lezing over een wereldoorlog?
Schrijf je graag gevoelens en gedachten uit? Schrijf je je liever in voor een dag vol erfgoed?
Of heb je artistieke genen geërfd en wacht je op een dag van amateurkunst? Eet je graag
je boterhammen in een park op? Of heb je grotere muzikale honger? Wil je deze nacht in musea
verdwalen? Of dwaal je liever als Hamlet op de wereld rond? Kijk je eerder Ensor dan Spilliaert?
Ga je graag naar gaanderijen? Of ga je voluit voor een foto vol zonsondergang aan zee?

Dat kan. Dat alles kan. De dienst cultuur organiseert, ondersteunt,
belicht, stippelt en voert het voor je – met de glimlach – uit.
Blijft alleen een bijna onoverkomelijk probleem: nu nog kiezen.