Paul Soete

ONTWERP & BEHEER GEBOUWEN

Het cijferloze horloge op de Albert I Promenade werd in 1997 afgebroken.
Boven dit bureau van de dienst Ontwerp en Beheer Gebouwen
wordt het nog in leven gehouden.

 

voor T.S. Eliot

Waar de horlogetoren stond,
bleef plots haar schaduw op de dijk.

De ochtend brak toen anders
open in het tikken van de dag.

Een nieuwe klok dwong splinters
uit het jaarlandschap.

Golven rolden hun r’en,
klepperden met hun botenogen.

Het stampen van oude wijzers,
tikkende handen in je hoofd.

Maar tijd is teder en onvoltooid mooi.
Op leven staat geen punt.

Verandert de plaats, de kleur
van het herinneren niet.