Paul Soete

SCHEPENBODE

SCHEPENBODE

Welkom aan alle zoekende bezoekers in het stadhuis.
Ik woon in het hoekhuis op de eerste verdieping
en bewaar daar het evenwicht tussen
informeren en lokaliseren in het
doorsturen naar de bevoegde
schepenen.

Soms is dat wat schipperen. Ook met de tijd,
maar ik hou het hoofd licht en in balans.
Alles loopt hier perfect gelijnd.
Ook mijn das,
dus.